Кіммерійці, скіфи, сармати

Материалы » Кіммерійці, скіфи, сармати

Видатний давньогрецький історик Геродот вирізняв серед них царських скіфів, скіфів-кочовиків, скіфів-орачів і скіфів-землеробів. Перші жили на берегах Азовського моря і у степовому Криму, кочовики - у степах Наддніпрянщини, землероби - у лісостеповій зоні, орачі - між Дніпром і Дністром. Окрім військових походів, скіфи торгували з грецькими колоніями у Причорномор'ї. В обмін на зерно, хутра, віск, мед, а особливо - рабів скіфи отримували вино, зброю, предмети розкоші.

Скіфи були спадкоємцями стародавньої цивілізації, мали свою міфологію, віру. Особливою пошаною у них користувалися бог вoгню і стихії Табіті, боги неба і землі Апі та Пацай. Скіфи вкрай шанобливо ставилися до могил пращурів. Їхня віра у потойбічне життя зумовила складний поховальний звичай. І сьогодні скіфські кургани в українських степах постають символом колишньої могутності. Найбільш відомі з них - Солоха і Гайманова могила на Запоріжжі, Чортомлик і Товста могила, де була знайдена славнозвісна золота пектораль, - у Дніпропетровській області. Найбільшого розквіту Скіфія досягла у IV ст. до н.е. за царя Атея, пролігши від Дунаю до Дона.

Після цього до середини ІІІ століття н.е. у Північному Причорномор'ї панували сармати. Це були спілки декількох племен - язигів, роксаланів, аланів, які, однак, не мали міцної центральної влади. Основним господарством сарматів було кочове скотарство. Розводили велику рогату худобу, коней, овець. Окрім цього, полювали, ремеслували.

Першим грецьким поселенням на півдні України був о. Березань - Борисфеніда (біля м. Очакова Миколаївської області). Потім, у першій половині VI в. до н.е. на правобережжі Бузького лиману постає Ольвія, на кінець V ст. до н.е. - Херсонес (поблизу сучасного Севастополя), Тіра (на лимані Дністра), Феодосія у Криму, Пантікапей на місці теперішньої Керчі, Фанагорія - на Тамані.

У грецьких містах, де панувала понтійська культура, значна увага приділялася розвитку освіти. Розповсюдженою була література, розвивались історія, театр, музика. Будувалися храми, прикрашені скульптурою, фресками та мозаїкою. В кожному місті карбувалася власна монета.

А протягом ІІІ - ІV ст. під ударами готів і гунів, які виступали проти Римській імперії, античні міста-держави в епоху великого переселення народів фактично припиняють своє існування.

Культура Финляндии
В XVII в. Финляндия превратилась в провин­цию Швеции. На ее территории возникло около 10 новых городов, открыты гимназии, приходские школы, была основана Академия в Турку. В XII — XVIII в. декоративно-прикладное искусство Финляндии развивалось в вынужденной зависимости от искусства соседних стран — Швеции, Германии, Дании. Крестьянство ...

Новые профессиональные и образовательные модели.
Данная глава посвящена обзору новых профессиональных и образовательных моделей дворянства, возникших в течение полувека после освобождения крестьян. Большинство дворян, однако, все еще посвящали себя службе государству. Но вот мотивы и характер этой службы начали коренным образом меняться. Глава снабжена статистическими таблицами числен ...

Исследования 70-х - 80-х годов
Летом 1975 года, в с. Шамши Кочкорского района колхозником Т. Джапаровым был найден клад эпохи поздней бронзы. В него входили 27 бронзовых предметов: два вислообушных топора, кельтобразный молоток, желобчатое и копьевидное долота, тесло с уступом, тесло с лобным ушком, три серпа косаря, черешковое копье, бритва, однолезвийный нож, четыр ...